สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดย: [02 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 233 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ โดย: [21 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร หลักฐานแสดงผลการเรียน และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที ๖ รุ่นที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแสดงค
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล ๒-ประถมศึกษาปีที ๒ ที่สวนน้ำแม่ฟุ้ง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัด กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย,ไทรงามและแหล่งเรียนรู้ชุมชนพ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา” โดย: [24 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 255 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดยนางยินดี เบียดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคในโครงการ TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา”ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
กิจกรรมวันครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดย: [17 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 360 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 17 รายการ