โรงเรียนบ้านดงลานมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย: [26 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลานได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [26 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านดงลานรับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดย: [26 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลานรับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและจัดมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดย: [10 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 116 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลานจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านดงลานจัดมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม โดย: [07 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 251 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลาน ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่นำนักเรียนเดินทางออกนอกพื้นที่ให้นำนักเรียนกลับเข้ามาในพื้นที่ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อกักตัวเฝ้าระวังและดูอาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 16 รายการ