โรงเรียนบ้านประดู่งาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมาหาราช โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
-
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏฺิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านประดู่งาม โดย: [20 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
-
โรงเรียนบ้านประดู่งาม รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต โดย: [16 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
-
กิจกรรมจิตอาสา จากนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดย: [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
-
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดย: [14 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
-
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 38 รายการ