โรงเรียนบ้านหนองขามประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรชั้น 1 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดย: [13 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 227 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองขามประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรชั้น 1 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนบ้านหนองขาม ทัศนศึกษาที่เขื่อนป่าสักชลสิืทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดย: [07 เมษายน 2558] เปิดอ่าน 756 ครั้ง
26 มีนาคม โรงเรียนบ้านหนองขาม นำโดย ผ.อ. สุริยน แก้วคะตา นำคณะครูและนักเรียน ผุ้ปกครอง เดินทางโดยรถไฟไปทัศนศึกษาที่เขื่อนป่าสักชลสิืทธิ์ จังหวัดลพบุรี
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ