กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนบ้านวังพง โดย: [13 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 118 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านวังพง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดย: [07 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 227 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านวังพงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ 2558 โดย: [27 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 282 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังพงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ 2558
โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย: [21 พฤษภาคม 2558] เปิดอ่าน 235 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
"UPC2 Club" จากบริษัท Dieblod ประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังพง โดย: [30 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 371 ครั้ง
"UPC2 Club" จากบริษัท Dieblod ประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังพง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 14 รายการ