โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมการแข่งขันกีฬา บึงชวนเกมส์ 2563 โดย: [25 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมการแข่งขันกีฬา บึงชวนเกมส์ 2563
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศ ติดตามผล การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย: [14 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 60 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศ ติดตามผล การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โดย: [27 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมการประชุมสัญจร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 119 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมการประชุมสัญจร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอ บำเหน็จณรงค์ "โคกเพชรเกมส์" โดย: [06 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 91 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 104 รายการ