วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย: [07 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 118 ครั้ง
นายเจน พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว้ังตาลาดสมบูรณ์ นำคณะครู นักเรียนร่วมพัฒนาปรับปรุงสถานที่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการลูกเสือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดย: [07 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 123 ครั้ง
กิจกรรมอบรมตามโครงการลูกเสือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายเจน พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย: [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 452 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู โดย: [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 321 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน โดย: [11 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 966 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 139 รายการ