ผอ.โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสาัมคคี) ร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา PA 3 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: [29 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุม “การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา PA 3 (แก่นราชภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ อ.บำเหน็
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน 2563 โดย: [27 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วย คณะครู นำนักเรียน เข้าร่วมกิจรรม “การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน” ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ โดย: [23 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการนิเทศติดตาม การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [16 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก นายธิติวุฒิ นาคุณรอง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประธานคณะกรรมการ
"ปะโคตะกอ เกมส์" โดย: [16 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด “ปะโคตะกอเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 174 รายการ