ดูงานโรงเรียนดี ศรีตำบล โดย: [25 กรกฎาคม 2557] เปิดอ่าน 312 ครั้ง
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
เยี่ยมชมงานอนุบาลเทพสถิต โดย: [24 กรกฎาคม 2557] เปิดอ่าน 636 ครั้ง
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง
อนุบาลเทพสถิตรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย: [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 442 ครั้ง
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กิจกรรมวันเด็กของเรา ชาวอนุบาลเทพสถิต ปี 2557 โดย: [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1177 ครั้ง
นายนิคม แทนทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
อนุบาลเทพสถิตถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการของแผ่นดิน โดย: [03 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 529 ครั้ง
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 33 รายการ