ปาเจราฯบูชาครู "ห น อ ง โ จ ด" โดย: [12 มิถุนายน 2560] เปิดอ่าน 348 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองโจด อ.หนองบัวระเหว จัดกิจกรรมปาเจราบูชาครู
มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน "หนองโจดจัดประชุมผู้ปกครอง" โดย: [22 พฤษภาคม 2560] เปิดอ่าน 269 ครั้ง
เพื่อผลของคุณภาพผู้เรียนสำคัญที่สุด โรงเรียนบ้านหนองโจดรุกเข้ม ประชุมสานต่อก่อฝัน มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน ภาคี 4 ฝ่าย
"หนองโจด ปัจฉิม ร่วมร้อยยิ้ม โอเน็ตสูงกว่าระดับเทศ " โดย: [03 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 542 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองโจด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และร่วมแสดงความยินดี กับคะแนนสอบโอเนตที่สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา
การประเมินปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100 % ปีการศึกษา 2559 โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองโจดรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 เพื่อขอรับเกียรติบัตรและป้ายสัญลักษณ์ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100%
หนองโจดรวมพลังแห่งความภักดี โดย: [29 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 154 ครั้ง
โรงเรียน้บานหนองโจดรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 37 รายการ