สุดยอดส้วมสุขสันต์สู่แหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย: [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 3479 ครั้ง
นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำคณะครู และนักเรียนร่วมพัฒนาส้วมสุขสันต์ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปี 2555 โดย: [06 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1723 ครั้ง
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นประธานในการรับผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
อนุบาลเทพสถิตเกมส์ ประจำปี 2555 โดย: [13 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1485 ครั้ง
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลวะตะแบก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 31 ถึง 33 จากทั้งหมด 33 รายการ