โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) โดย: [26 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 836 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกะทะ ร่วมกับชุมชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)ภายใต้ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เน้นการมีส่วนร่วมแสดงพลังของคนในชาติอย่างพร้อมเพียงกัน ภายใต้กิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพต
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้รับการประเมินตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ โดย: [24 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 409 ครั้ง
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประเมิน จากการแต่งตั้งกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ทหารร่วมกับคณะครู นักเรียนปลูกป่าและพัฒนาโรงเรียนบ้านวังกะทะ โดย: [12 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 1580 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้รับความร่วมมือจากทหารกองพลพัฒนาที่ ๒ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนโดยการทาสีกำแ
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงพร้อมแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดย: [03 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 663 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดยนางสาวปิยพร เคนวิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงพร้อมแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้นำนักเรียนชั้นป.4-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี โดย: [27 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 1155 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้นำนักเรียนชั้นป.4-6 จำนวน 78 คน พร้อมคณะครูจำนวน 12 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร ตลาดน้ำร้อยปีสามชุก และบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งนัก
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 31 ถึง 35 จากทั้งหมด 35 รายการ